Οδοντικά εμφυτεύματα

Ένα οδοντικό εμφύτευμα είναι μια βίδα τιτανίου που εμφυτεύεται στη γνάθο. Η διαδικασία εμφύτευσης ενός εμφυτεύματος με το οστό ονομάζεται οστεοενσωμάτωση.

Αλλά τι είναι ένα οδοντικό εμφύτευμα και τι μπορεί να κάνει με την αντικατάσταση των δοντιών που οι γέφυρες ή οδοντοστοιχίες, δεν μπορούν να κάνουν;

Όταν έχει χαθεί ένα δόντι και επιθυμούμε να το αντικαταστήσουμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το δίλημμα, γέφυρα ή εμφύτευμα. Κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

Γενική οδοντιατρική dr Μπουμπούνας

Πλεονεκτήματα γέφυρας

 • Άμεση ολοκλήρωση
 • Άνευ χειρουργικής επεμβάσεως
 • Χαμηλότερο κόστος

Μειονεκτήματα γέφυρας

 • Τροχισμός παρακείμενων υγιών δοντιών
 • Όταν μία γέφυρα αποτύχει, οδηγεί σε απώλεια και του δοντιού στηρίγματος το οποίο έχει ήδη τροχιστεί για τη στήριξη της γέφυρας

Πλεονεκτήματα εμφυτεύματος

 • Δεν τροχίζονται τα παρακείμενα υγιή δόντια και άρα παραμένουν άθικτα
 • Διατηρείται το οστό στην περιοχή, χωρίς διάβρωσή του
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μειονεκτήματα εμφυτεύματος

 • Χρονοβόρος διαδικασία (3-6 μήνες)
 • Απαιτεί χειρουργική επέμβαση
 • Υψηλότερο κόστος

Συνοψίζοντας, τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πιο σύγχρονη μέθοδο αντικατάστασης των ελλειπόντων δοντιών του ασθενούς. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 6982 792 978.