Πληροφορίες

Οδοντιατρείο

Το οδοντιατρείο του Δρ. Εμμανουήλ Γ. Μπουμπούνα εδρεύει σε έναν σύγχρονο και άνετο χώρο στο κέντρο της πόλης της Καβάλας

Διεύθυνση

Ερυθρού Σταυρού 01, Καβάλα
Τ.Κ. 65403

Τηλέφωνο