Ενδοδοντία

Ενδοδοντία είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη θεραπεία του εσωτερικού του δοντιού, του πολφού, που κανονικά προστατεύεται από τους σκληρούς οδοντικούς ιστούς.

Η ενδοδοντική θεραπεία – απονεύρωση είναι απαραίτητη όταν τα μικρόβια έχουν διεισδύσει στον πολφό (νεύρο). Όταν λοιπόν ο πολφός φλεγμαίνει, αρχικά προκαλεί οξύ πόνο και σε δεύτερη φάση μπορεί να οδηγήσει σε απόστημα.

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) επιτρέπει στο προβληματικό δόντι να παραμείνει στο στόμα, διατηρώντας την ικανότητά του για μάσηση, χωρίς να μας πονά, ακόμα και αν έχει καταστραφεί η ζωτική λειτουργία του. Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) είναι η παραμονή του δοντιού στο στόμα μας. Η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά γιατί ουσιαστικά από την επιτυχία της θεραπείας αυτής εξαρτάται η παραμονή του δοντιού στο στόμα.

Μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας είναι απαραίτητη η αποκατάσταση του απονευρωμένου δοντιού με σφράγισμα ή με προσθετική αποκατάσταση (θήκη – κορώνα), όταν λόγω τερηδόνας ή κατάγματος υπάρχει μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας.

Αισθητική οδοντιατρική

Συμπτώματα που οδηγούν στην ενδοδοντική θεραπεία - απονεύρωση

Τα συμπτώματα που οδηγούν στην απονεύρωση περιλαμβάνουν οξύ πόνο, παρατεταμένη ευαισθησία στο κρύο ή στο ζεστό ( για περισσότερο από 10 – 15 δευτερόλεπτα), ευαισθησία στο μάσημα, έντονος πόνος της ευρύτερης περιοχής ακόμα και στο αυτί ή και σε ολόκληρη την κεφαλή, αλλά και οίδημα στο παρακείμενο οστό και τους ουλικούς ιστούς.

Διαδικασία ενδοδοντικής θεραπείας – απονεύρωσης

Η διαδικασία απονεύρωσης του δοντιού είναι πλέον σχετικά ανώδυνη. Πραγματοποιείται σε δύο ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού αφαιρούνται οι μολυσμένοι ιστοί και τα νεύρα από τους ριζικούς σωλήνες και τελείται η χημικομηχανική επεξεργασία τους. Στο δεύτερο ραντεβού γίνεται η ερμητική έμφραξη των ριζικών σωλήνων.